Sahne Senin! Hitabet Geliştirme Sertifikalı Eğiimi

18 yaşından itibaren topluluk önünde konuşan Perçin İmrek, 11 senedir bir çok eğitimde, keynote’da ve seminerde konuşmacı olarak yer almıştır. Avrupa Öğrenciler Forumu, Toastmasters, Model European Union gibi prestijli organizasyonlarda başkanlık yapmış olan Perçin İmrek, utangaç bir çocukluktan hem bireylere hem de topluluklara kendini rahat ifade edebilen bir bireye dönüşmüştür. Bu tecrübelerini, bilgilerini ve paylaşımlarını bireyler ve kurumlar ile paylaşan Perçin İmrek ‘Oyunlaştırma İle İfade Teknikleri’ eğitiminde interaktif oyunlar ile, sahne çalışmalar ile, sunumları kameraya kaydedip geri bildirim verme ile katılımcıları kendilerini daha rahat ifade edebilen bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır.

İçerik

+ Sunumdan Önce

+ İçselleştirerek Öğrenme

+ Konvansiyonel ve Sıradışı Sunum Egzersizleri

+ Sunum ve İfadenin İnsan İhtiyacındaki Yeri

+ Oyunlaştırma ile Sunum

+ Katılımcı Sunumları

+ Video Geri Bildirim

+ Nefes Egzersizlerinin İfadedeki Önemi

Seminerin Sonunda

+ İfade ve Sunum yetilerini geliştirmeye motive ve temel bilgileri edinmiş katılımcılar.

+ Tecrübe paylaşımı ile uzun vadede sürdürülebilir öğrenimler.

+ Eğlenceli ve interaktif çalışmalar ile motivasyonu yüksek katılımcılar.

+ Katılımcıların süreç ve gelişim takibi.